Rekisteriseloste

 • Rekisteriseloste

   

  Mammakaveri.fi:n asiakasrekisteri

   

  1. Rekisterinpitäjä

  Nimi: Mammakaveri/ KatjaVox Oy.
  Y-Tunnus: 2687077-6
  Osoite: KatjaVox Oy Ulvilantie 17aN192 00350 Helsinki.

  Rekisteriasioista vastaava henkilö

  Katja Koski
  Ulvilantie 17aN192 00350 Helsinki
  sähköposti: [email protected]

   

  3. Rekisterin nimi

  Mammakaveri.fi:n asiakasrekisteri

   

  4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

  • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
  • palvelun toteuttaminen
  • asiakastapahtumien varmentaminen
  • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
  • markkinointi, analysointi ja tilastointi
  • jälleenmarkkinointi (Käytämme esimerkiksi Googlen, Facebookin ja sähköpostimarkkinointityökalujemme uudelleenmarkkinointiominaisuuksia.)
  • mielipide- ja markkinatutkimukset
  • kumppanuusmarkkinoinnin toteuttaminen

   

  5. Rekisterin tietosisältö

  Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköposti-osoitteet
  • rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus,
  • ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli
  • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, myyjätiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot, peruutustiedot
  • viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot,
  • nauhoitetut asiakaspalvelupuhelut,
  • asiakkaan lähettämät sähköpostiviestit
  • asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot,
  • mahdolliset luvat ja suostumukset,
  • mahdolliset tarjonnanestotiedot sekä
  • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

   

  6. Säännönmukaiset tietolähteet

  Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

   • asiakkaalta itseltään puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla,
   • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla,
   • VRK/Väestötietojärjestelmästä, Itellan osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

   

  7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

  Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti:

     • suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti sekä
     • mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin.

  Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

   

  8. Rekisteröidyn oikeudet

   

  Tarkastus- ja oikaisuoikeus (Henkilötietolaki 26§)

  Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Tarkastuspyynnön toteuttamisessa suositellaan käytettäväksi tietosuojavaltuutetun toimiston internet -sivuilta saatavissa olevaa lomaketta.

  Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

   

  Kielto-oikeus:

  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

   

  Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

  Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Pyynnössä pitää perustella ja yksilöidä tarkasti, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä on asiakkaan mielestä oikea tieto ja millä tavoin korjaus pyydetään tekemään. Tarkastuspyynnön toteuttamisessa suositellaan käytettäväksi tietosuojavaltuutetun toimiston internet -sivuilta saatavissa olevaa lomaketta. Henkilörekisteriin tallennetun henkilötiedon korjausvaatimus: Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä asiakaspalveluun sähköpostitse [email protected] tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

   

  9. Rekisterin suojauksen periaatteet

   

  Manuaalinen aineisto

  Manuaalisesti käsiteltävät henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen.

   

  Sähköisesti tallennetut tiedot

  Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat salasanalla, palomuurilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä tietoja ja joilla on salassapitosopimus.

   

  10. Muut mahdolliset oikeudet

   

  Henkilötietolain (523/99) mukainen informointi

  Henkilötiedot tallennetaan rekisteriin, jota ylläpitää Mammakaveri.fi/KatjaVox Oy. Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä luovutetaan vain lakiin perustuen tai luvallanne. Tietoja käsitellään vain tähän rekisteriselosteeseen kirjattuun tarkoitukseen. Teillä on mahdollisuus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonne.

Show Buttons
Hide Buttons

Käyttämällä palvelua, hyväksyt evästeet. lisää tietoa

Evästeasetukset tulee olla hyväksyttynä käyttääksesi palvelua. Klikkaa hyväksy käyttääksesi sivustoa.

Sulje