Tietosuojaseloste

 • Tietosuojaseloste

   

  Mammakaveri.fi:n asiakasrekisteri

   

  1. Rekisterinpitäjä

  Nimi: Mammakaveri/ KatjaVox Oy.
  Y-Tunnus: 2687077-6
  Osoite: KatjaVox Oy Ulvilantie 17aN192 00350 Helsinki.

  Rekisteriasioista vastaava henkilö

  Katja Koski
  Ulvilantie 17aN192 00350 Helsinki
  sähköposti: [email protected]

   

  3. Rekisterin nimi

  Mammakaveri.fi:n asiakasrekisteri

   

  4. Mihin tietojani käytetään?

  Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

  • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
  • palvelun toteuttaminen
  • asiakastapahtumien varmentaminen
  • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
  • markkinointi, analysointi ja tilastointi
  • jälleenmarkkinointi (Käytämme esimerkiksi Googlen, Facebookin ja sähköpostimarkkinointityökalujemme uudelleenmarkkinointiominaisuuksia.)
  • mielipide- ja markkinatutkimukset
  • kumppanuusmarkkinoinnin toteuttaminen

   

  5. Mitä tietoja minusta kerätään?

  Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköposti-osoitteet
  • rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus,
  • ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli
  • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, myyjätiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot, peruutustiedot
  • viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot,
  • asiakkaan lähettämät sähköpostiviestit
  • asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot,
  • mahdolliset luvat ja suostumukset,
  • mahdolliset tarjonnanestotiedot sekä
  • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

   

  6. Mistä saat tietää tämän kaiken minusta?

  Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

   • asiakkaalta itseltään  internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla,
   • kilpailuista tai kyselyistä
   • Facebookin kautta
   • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla,

   

  7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

  Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kenellekään ulkopuoliselle taholle.

  Käytän sähköpostiviestittelyyn ohjelmaa nimeltä Active Campaign. Tämän palvelimet sijaitsevat USAssa eli silloin tiedot ovat siirtyneet EUn ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Active Campaign käyttää “Privacy Shield” järjestelmää ja on sitoutunut EUn GDPR (eli tietosuoja) lakeihin.

  Kyselyt toteutan “Typeform” -ohjelmaa, jonka palvelimet myös sijaitsevat USAssa. Typeform on myös sitoutunut “Privacy Shield” järjestelmää ja on sitoutunut EUn GDPR la https://www.typeform.com/help/gdpr-compliance/

   

   

  8. Voinko nähdä tietoni.

   

  Tarkastus- ja oikaisuoikeus (Henkilötietolaki 26§)

  Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Tarkastuspyynnön toteuttamisessa suositellaan käytettäväksi tietosuojavaltuutetun toimiston internet -sivuilta saatavissa olevaa lomaketta. Tarkastuspyynnön voi tehdä kerran vuodessa maksutta.

  Verkkosivuillani voit kirjautua omiin tietoihisi, ja muuttaa niitä itsenäisesti: www.mammakaveri.fi/kirjaudu-sisaan

  Viikkosähköpostin lopussa löydät aina linkin, jota kautta voit myös muuttaa tietojasi, tai poistua postituslistalta.

  Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä etkä saa niitä muutettua, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

   

  Kielto-oikeus:

  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Laita silloin minulle viestiä asiasta.

   

  Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

  Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Pyynnössä pitää perustella ja yksilöidä tarkasti, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä on asiakkaan mielestä oikea tieto ja millä tavoin korjaus pyydetään tekemään. Tarkastuspyynnön toteuttamisessa suositellaan käytettäväksi tietosuojavaltuutetun toimiston internet -sivuilta saatavissa olevaa lomaketta. Henkilörekisteriin tallennetun henkilötiedon korjausvaatimus: Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä asiakaspalveluun sähköpostitse [email protected] tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

   

  9. Rekisterin suojauksen periaatteet

  Ketkä käsittelevät tietojani

  Verkkopalveluni on Zoner-palvelualustalla, ja palveluntuottajana toimii myös WP-Cloud. Näiden yritysten henkilökunta auttaa minua pitämään verkkosivuja yllä. Heillä on vaitiolovelvollisuus kaupastani. Minulla on ajoittain myös ulkopuolelta ostettua apua, joilla niinikään on vaitiolovelvollisuus sinun tiedoistasi.

   

  Manuaalinen aineisto

  Manuaalisesti käsiteltävät henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen kun niitä ei enää tarvita.

   

  Sähköisesti tallennetut tiedot

  Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat salasanalla, palomuurilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä tietoja ja joilla on salassapitosopimus.

   

  10. Muut mahdolliset oikeudet

   

  Henkilötietolain (523/99) mukainen informointi

  Henkilötiedot tallennetaan rekisteriin, jota ylläpitää Mammakaveri.fi/KatjaVox Oy. Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä luovutetaan vain lakiin perustuen tai luvallanne. Tietoja käsitellään vain tähän rekisteriselosteeseen kirjattuun tarkoitukseen. Sinulla on mahdollisuus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonne.

Show Buttons
Hide Buttons
Ei tuotteita

Käyttämällä palvelua, hyväksyt evästeet. lisää tietoa

Evästeasetukset tulee olla hyväksyttynä käyttääksesi palvelua. Klikkaa hyväksy käyttääksesi sivustoa.

Sulje